Flanders Make event

Fast Optical Character Recognition (OCR) en toepassingen

Online event
ocr

Fast Optical Character Recognition (OCR) en toepassingen

Een belangrijke stap in het automatiseren van bepaalde activiteiten (zoals stocktellingen met drones), is het kunnen lezen van de reeds bevestigde labels en codes, eerder dan nieuwe codes te moeten aanbrengen die makkelijker herkenbaar zijn door sensoren. Flanders Make werkt op het sneller en robuuster maken van algoritmes voor Optical Character Recognition om ook codes te kunnen lezen die moeilijker herkenbaar zijn door een snel passerende camera. Tijdens dit webinar, nemen we je mee doorheen verschillende alternatieven en toepassingen uit de praktijk.

Online event