Lijmopleiding EAB - European adhesive bonder

Lijmopleiding EAB - European adhesive bonder

De lijmopleiding European Adhesive Bonder (EAB) leidt de deelnemers op tot Lijmvakvrouw/ Lijmvakman met het Europees erkend diploma EWF/BVL 515 EAB. De deelnemer is na het behalen van het diploma bevoegd en in staat om:

 • zelfstandig lijmwerkzaamheden uit te voeren aan de hand van geschreven werkinstructies;
 • een bijdrage te leveren aan kwaliteitsborging van het lijmproces;
 • afwijkingen te herkennen en weten hoe hier mee om te gaan, en
 • bepaalde bevoegdheden waar te nemen zoals in de norm DIN 2304 omschreven.

Deze opleiding wordt aanbevolen voor bedrijfsmedewerkers die regelmatig lijmwerkzaamheden verrichten op basis van werkinstructies, met of zonder direct toezicht.

Doel van de opleiding? 

De deelnemers worden getraind in het gebruik van lijmtechnieken in een industriële productieomgeving. De opleiding zorgt voor een fundamenteel begrip van de lijmtechnologie, zodat de bijzondere aspecten van het lijmproces worden begrepen en rekening mee worden gehouden tijdens uitvoeren van lijmwerkzaamheden. De relevante samenhang en belang van werkinstructies worden duidelijk. Na succesvolle afronding van deze opleiding zijn de deelnemers in staat om als ware vakvrouw/vakman, onafhankelijk lijmwerkzaamheden uit te voeren, op technisch verantwoorde wijze.

Praktische informatie

 • De lijmopleiding vindt plaats van maandag 28 november tot en met vrijdag 2 december 2022 (40 uur). Hierin zijn practicum, schriftelijke en mondelinge toets inbegrepen.
 • De opleiding vindt plaats bij Flanders Make Lommel
 • De opleiding kost € 1.850 inclusief lesmateriaal en lunchkosten, exclusief reis- en verblijfkosten en BVL-examengeld.
 • Voor het kalenderjaar 2021 bedraagt het BVL-examengeld voor de EAB opleiding € 420.
 • De facturatie voor beiden zal lopen via Flanders Make.
 • Bovenvermelde prijzen zijn exclusief BTW.
 • Het aantal deelnemers bedraagt minimaal 5 en maximaal 8 personen. 

Download

Download de brochure voor meer informatie.
Brochure lijmopleiding

Registreer je hier

Voorwaarden

 1. Facturering: 15% bij inschrijving, 85% plus het examengeld ten laatste 2 weken voor aanvang cursus.
 2. Betaling: Binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder inhouding en/of schuldvergelijk. 
 3. Annulering door deelnemer: In het geval een inschrijving eerder dan vier weken voor aanvang van de opleiding wordt geannuleerd, wordt er 15% van de totale opleidingskosten in rekening gebracht. Indien dit na vier weken, doch uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de opleiding gebeurt, dan wordt 50% van de volledige opleidingskosten in rekening gebracht. Annulering op enig later tijdstip betekent dat de volledige opleidingskosten in rekening zullen worden gebracht. Natuurlijk is het altijd mogelijk om uw plaats in de opleiding door een ander persoon te laten overnemen.
 4. Annulering door Flanders Make: Het aantal deelnemers per opleidingsperiode is gelimiteerd. Wanneer er onvoldoende deelnemers zijn aan een opleidingsperiode, dan behoudt Flanders Make zich het recht voor om de opleidingperiode te annuleren. Eerder gefactureerde bedragen zullen dan direct worden gecrediteerd.
 5. Op deze overeenkomst zijn de Algemene voorwaarden van Flanders Make van toepassing die per eenvoudige email (info@flandersmake.be) kunnen opgevraagd worden.

Meer over