Proeftuinproject Machine Upgrading 4.0: Oproep voor pilotcase

Laat je machines herleven met 'Machine Upgrading 4.0'

Industriële machines zijn soms tientallen jaren oud. Hoewel deze machines nog niet per se het einde van hun levensduur bereikt hebben voldoen ze soms niet meer aan moderne standaarden qua besturing, instrumentatie en integratie in de digitale productieomgeving.

De vraag rijst dan of de machine nog verder gebruikt kan worden of nood heeft aan een upgrade en/of een nieuwere machine niet tegen lagere kosten zou kunnen produceren. Naast financiële motieven speelt ook de productiezekerheid, noodzakelijke opleiding, ecologie etc. een rol. Bovendien ontbreekt het vaak ook aan een duidelijk idee van de (verborgen) kosten gelinkt aan de machine of wat er zich onder de motorkap bevindt.

Binnen de proeftuin "Machine Upgrading 4.0" bepaalt Flanders Make via een data-gedreven kosten-batenanalyse een geschikte aanpak voor machine-upgrading. De effectiviteit van de machine, de kwaliteit op lange termijn en de economische ROI-waarde, upgrademogelijkheden en -functionaliteiten, technologieselectie en -implementatie worden onder de loep genomen.

Industriële oproep - Machine Upgrading 4.0 pilot case

Wil je je machines nieuw leven in blazen?

Naar aanleiding van de Machine Upgrading 4.0 proeftuin zoeken we bedrijven die hun machines de digitale toekomst binnen willen loodsen. Wil je bijvoorbeeld meer weten over het energieverbruik van je machines, of moet je bepaalde parameters nog manueel noteren? 

Graag horen we of je ook met dit soort problemen worstelt. Zo kunnen we, in samenspraak, van jouw probleem een Machine Upgrading 4.0 pilot case maken. Hierbij zorgen we voor een data-gedreven kosten-batenanalyse van je industriële machine. We inspecteren, adviseren en ondersteunen de implementatie van een Industrie 4.0-grade state-of-the- art retrofit rekening houdend met elektrische, mechanische, digitale en conformiteitsaspecten. Hierbij stemmen we de uitvoeringsaanpak, innovatiediepte en nauwe samenwerking volledig af op je behoeften.

Dien je case hier in!

Wil je graag meer informatie of je case indienen? Contacteer dan Wouter Lammens, business developer bij Flanders Make.

More about