Wat is TETRA?

TETRA is een programma voor praktijkgericht onderzoek door hogescholen en geïntegreerde opleidingen in de universiteiten voor ondernemingen en non-profitorganisaties.

TETRA-projecten hebben tot doel om recent beschikbare kennis te vertalen in concrete, nuttige informatie zodat de doelgroep sneller en efficiënter kan innoveren. Dit kan gaan om nieuwe technologie, recent afgewerkt onderzoek of bestaande kennis uit een ander domein of andere sector.

De doelgroep voor de projectresultaten zijn Vlaamse ondernemingen en/of non-profitorganisaties. De projecten hebben minstens een economische finaliteit (te vertalen in competitiviteit, tewerkstelling en investeringen bij ondernemingen in Vlaanderen). Daarnaast kan men via het project een maatschappelijke uitdaging aanpakken.

De projecten dienen ook aan te sluiten bij de onderwijsopdracht van de aanvrager(s). Er is een aantoonbare relatie, toegevoegde waarde en kennisdoorstroming van het project naar hogeschoolopleiding(en)/geïntegreerde opleiding(en) van de aanvrager(s). Er is een duidelijke meerwaarde voor de studenten die afstuderen in deze opleidingen.

Open calls voor TETRA projecten

Wie kan TETRA projecten aanvragen?

De aanvrager of meerdere aanvragers van een TETRA-project is een onderzoeksgroep van een Vlaamse hogeschool en/of Vlaamse universiteit, die actief bezig is met praktijkgericht onderzoek. Er is een aantoonbare relatie en kennisdoorstroming van het project naar hogeschoolopleidingen, respectievelijk geïntegreerde opleidingen van de aanvragers. De aanvragers duiden een hoofdaanvrager en projectcoördinator aan.

 • Onderzoeksgroepen verbonden aan de professionele bachelors, kunnen als voortraject eerst een 1-jarig TETRA-voorbereidingsproject indienen.
 • Andere onderzoeksgroepen of erkende Europese Organisaties voor Onderzoek en Kennisverspreiding kunnen samen voor maximum 1/3 van de begroting meewerken aan een TETRA-project als partner of als grote onderaannemer (indien de onderaanneming groter is dan € 8.500).
 • Bedrijven, personen, clusters, federaties of overheidsinstanties kunnen geen aanvrager of partner zijn, maar kunnen wel als lid van de begeleidingsgroep een belangrijke rol vervullen in de sturing van het project, kennisuitwisseling met de onderzoekers en het ruim verspreiden van de projectresultaten.

Voor wie zijn TETRA projecten bestemd?

De projectresultaten dienen op korte termijn, na afloop van het project, bruikbaar te zijn zodat een ruime groep Vlaamse, in het bijzonder kmo’s en non-profitorganisaties (bij voorkeur geen O&O intensieve ondernemingen), sneller en efficiënter kan innoveren. De projectresultaten geven aanleiding tot economische (competitiviteit, tewerkstelling en investeringen) en eventueel ook maatschappelijke voordelen bij de doelgroep.

Een goede interactie met de ondernemingen uit de doelgroep vóór (tijdens de voorbereidingsfase), tijdens (in een begeleidingsgroep) en na het project is essentieel. De kennis dient via hogeschoolopleidingen en geïntegreerde opleidingen door te stromen naar studenten in het hoger onderwijs.

Frequently asked questions

Wat zijn de kenmerken van de verschillende TETRA projecten?

TETRA project

 • aantal: één oproep per jaar (openstelling najaar)
 • online indienen: voor de uiterste indiendatum (voorjaar - cfr. oproepdocument)
 • duurtijd: twee jaar
 • begroting:
 • min. € 100.000 - max. € 480.000
 • aanvrager(s) samen min. 2/3 van de totale begroting
 • grote onderaannemingen (elk > € 8.500) samen max. 10% van de totale begroting

TETRA preparation project

 • aantal: één oproep per jaar (openstelling najaar)
 • online indienen: voor de uiterste indiendatum (voorjaar - cfr. oproepdocument)
 • duurtijd: één jaar
 • begroting:
 • min. € 100.000 – max. € 120.000
 • aanvrager(s): enkel onderzoeksgroepen verbonden aan een professionele bacheloropleiding van een Vlaamse hogeschool
 • grote onderaannemingen (elk > € 8.500) samen max. 10% van de totale begroting

TETRA-Cornet

 • aantal: twee oproepen per jaar (openstelling voorjaar en najaar)
 • indienen per mail: voor de uiterste indiendatum (cfr. www.cornet.online)
 • duurtijd: twee jaar (tot max. drie jaar)
 • begroting:
 • min. € 100.000 - max. € 480.000
 • aanvrager(s) samen min. 2/3 van de totale begroting
 • grote onderaannemingen (elk > € 8.500) samen max. 10% van de totale begroting

Welke activiteiten komen in aanmerking?

Praktijkgericht onderzoek, vertaalonderzoek en kennisoverdracht op maat van de doelgroep. De handleiding van het TETRA-programma gaat dieper in op de aard en het doel van de steunbare activiteiten.

Contacteer ons

Heb je vragen in verband met een TETRA project? Laat het ons weten.