Flexibel modelgebaseerd ontwerp voor cyberfysische systemen

Deadline

Flexibel modelgebaseerd ontwerp voor cyberfysische systemen

Uitdaging

Modelgebaseerd ontwerp heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering in het ontwerp van mechatronische producten, maar vangt op dit moment alleen de interactie tussen twee domeinen op (mechanische controle, controle-ingebed), zodat het potentieel van volledig geïntegreerde mechatronische producten nog niet wordt benut. Voor gereedschapsleveranciers zijn er nog hiaten in het aanbod:

  • Drie-domein modelgebaseerd ontwerp, co-simulatie en gegevensuitwisselingstools;
  • Nauwkeurige, representatieve modelparameters;
  • Co-design optimalisatiemethoden die de co-simulatiemodellen benutten.

Voor machine/voertuigontwerpers is er een gebrek aan:

  • Hulpmiddelen voor duidelijke communicatie tussen domeinexperts;
  • Workflows om de drie-domein modellen te exploiteren;
  • Inzicht in de volledige design trade-offs.

Projectdoelstellingen

Met dit project leveren we effectieve hulpmiddelen voor menselijk interpreteerbare co-design van mechatronische systemen die bestaan uit mechanisch ingebedde componenten.

  • Co-simulatiemethodologieën die een uitwisseling mogelijk maken van zowel dynamische toestands- als multidomein ontwerpinformatie in gekoppelde mechanische-control-embedded systemen, waarbij heterogene abstractieniveaus worden geïntegreerd.
  • Parameteridentificatiemethoden voor de bovengenoemde modellen om een goede voorspellende ontwerpnauwkeurigheid te verkrijgen.
  • Efficiënte multi-objectieve optimalisatietools die compatibel zijn met de triple-co-simulatiemodellen en die in één nacht de resultaten van de ontwerpuitwisseling opleveren.

Interesse?

FLEXMOSYS_SBO is een strategisch basisonderzoek project (SBO). We zijn op zoek naar bedrijven die zich bij de gebruikersgroep willen aansluiten en met ons willen samenwerken aan de valorisatie van het project.

Interesse? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.