Multidisciplinair ontwerp van slimme detectieoplossingen voor prestatie- en levensduurbeoordeling

Deadline

Multidisciplinair ontwerp van slimme detectieoplossingen voor prestatie- en levensduurbeoordeling

Uitdaging

De industrie heeft nood aan betrouwbare permanente in-field load assessments om de vooropgestelde toegevoegde waarde mogelijk te maken. Aangezien conventionele meetpraktijken te duur zijn, concentreren wij ons op het gebruik van goedkope en gemakkelijk te gebruiken versnellings- en afstandssensoren op randapparatuur, in combinatie met zeer betrouwbare modellen en schattingstechnieken. 

leegte in de huidige state-of-the-art

De leegte in de huidige state-of-the art kunnen we groeperen in 3 gebieden:

 1. Vergroten van de modelvoorspelbaarheid van componenten/sensoren en hun interfacinggedrag
  1. Componenten zijn geïntegreerd in grotere systemen, waardoor zij vatbaar zijn voor onzekerheid.
  2. Goedkope nabijheids- en versnellingssensoren zijn slechts indirecte indicatoren voor belastingen.
 2. Goedkope/performante inzet van sensibilisatie & verwerking
  1. Dynamisch bereik, bemonsteringssnelheid, resolutie, plaatsing van sensoren, algoritmische efficiëntie zijn alle van invloed op de uiteindelijke nauwkeurigheid, kosten en betrouwbaarheid van de oplossing. De afhankelijkheden zijn momenteel onvoldoende gekwantificeerd.
  2. Bij het ontwerp moet rekening worden gehouden met de elektronica om de systeemfunctionaliteit niet te beïnvloeden (co-ontwerp).
 3. Multidisciplinair kader voor ontwerpoptimalisering
  1. Mechanisme, elektronica en sensorisatie zijn allemaal inherent met elkaar verbonden, wat tot een suboptimale oplossing leidt als ze niet gelijktijdig worden aangepakt.

Project doelstellingen

Betaalbare permanente instrumentatie mogelijk maken door een nieuwe multidisciplinaire co-designbenadering waarbij mechanica, sensoren en ingebedde toepassing worden betrokken, met de nadruk op nauwkeurigheid, indringendheid en kosten

Interesse?

SMARTSENSING_SBO is een strategisch basisonderzoek project (SBO). We zijn op zoek naar bedrijven die zich bij de gebruikersgroep willen aansluiten en met ons willen werken aan de valorisatie van het project.

Interesse? Gelieve onderstaand formulier in te vullen en we contacteren u zo snel mogelijk: